REGULAMIN PROMOCJI "Książka za 1 grosz od określonej kwoty zamówienia"

REGULAMIN PROMOCJI "Książka za 1 grosz od określonej kwoty zamówienia"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


Organizatorem promocji o nazwie „Książka za 1 gr od określonej kwoty zamówienia” (zwanej dalej „Promocją”) jest Aleksander Jaglarz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER JAGLARZ WYDAWNICTWO WIR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 679-212-28-21, nr REGON 351270816, ul. Nad Potokiem 10, 30-830 Kraków, nr tel. 126586685 (zwany dalej: „Organizatorem”).

2. Promocja trwa od dnia 13.06.2023 do odwołania lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

3. Treść regulaminu Promocji (dalej: „Regulamin”) dostępna jest na stronie sklepu internetowego Wydawnictwa WiR pod adresem www.wir-sklep.pl (dalej: „Sklep”) oraz w siedzibie Organizatora.


§2 WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w Sklepie.

2. Promocja polega na przyznaniu produktu za 1 grosz przy zamówieniu powyżej określonej kwoty. Kwoty te wynoszą 150 lub 300 złotych i klient informowany jest o tym każdorazowo w koszyku z zamówieniem.

3. Lista produktów za 1 grosz objętych promocją:

Dla zamówień od kwoty 150 zł:

a. Balonowy świat + Wydmuszkowe zabawki
b. Cztery pory roku - WIOSNA (Ćwiczenia wyrównawcze - klasa 1-3)
c. ABC kultury żywego słowa
d. ROZUMOWANKI: Dinozaury i prehistoria

Dla zamówień od kwoty 300 zł:

a. Teatrzyki myszki Wiki. Zabawa z rymami
b. Uczniowski BON TON - Sytuacyjne rymowanki edukacyjne
c. Wiem, jak to zrobić - cz. 2 (Afazja, choroby otępienne)
d. Wiem, jak to zrobić - cz. 3 (Afazja, choroby otępienne)


4. Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków opisanych w ust. 2 powyżej.

5. Udział w Promocji oznaczą akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, ofertami specjalnymi dostępnymi w Sklepie.

7. Promocja nie obowiązuje dla zamówień, które obejmują wyłącznie produkty elektroniczne (e-booki). 

8. Książka za 1 grosz zostanie dołączona do wysyłanego zamówienia.

9. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za prezent ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

10. W przypadku zwrotu części zamówienia lub jego całości (skorzystania z prawa odstąpienia od umowy), należy również dokonać zwrotu załączonego prezentu.

§3 REKLAMACJE


1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać na adres e-mail: wir@wir-sklep.pl lub adresy w skazane w dziale Regulaminu Sklepu. W treści reklamacji należy krótko opisać okoliczności uzasadniające jej złożenie.

2. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw do składania reklamacji lub dochodzenia roszczeń przysługujących Uczestnikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie jej trwania, bez podawania przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 13.06.2023 r.

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może dokonać zmiany Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując tekst jednolity Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Umowy zawarte w ramach Promocji przed opublikowaniem informacji o zmianie.

4. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym regulaminie promocji, stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl