Regulamin e-bonów podarunkowych wir-sklep.pl

Regulamin e-bonów podarunkowych wir-sklep.pl


• 1. Definicje
Wydawcą e-bonów podarunkowych wir-sklep.pl jest Aleksander Jaglarz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER JAGLARZ WYDAWNICTWO WIR, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 679-212-28-21, nr REGON 351270816, ul. Nad Potokiem 10, 30-830 Kraków, nr tel. 126586685.
 
SŁOWNICZEK:
E-bon podarunkowy wir-sklep.pl – nośnik elektronicznego bonu towarowego wydawanego na okaziciela. Uprawnia on Użytkownika do dokonywania zakupów w sklepie internetowym wir-sklep.pl. E-bony podarunkowe wir-sklep.pl mają nominały wynoszące odpowiednio: 50 zł, 100 zł, 200 zł, 300 zł, 500 zł.
Sklep internetowy – elektroniczna platformy wydawcy (strona internetowa wir-sklep.pl), za której pośrednictwem Nabywca kupuje Produkty z oferty sklepu.
Nabywca – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która na rzecz Wydawcy dokonuje przekazania środków pieniężnych (gotówką, kartą, przelewem bankowym lub poprzez system szybkich płatności online) w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy E-bon podarunkowy wir-sklep.pl.
Użytkownik – osoba dysponująca E-bonem podarunkowym wir-sklep.pl.
Towary, Produkty – asortyment oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym wir-sklep.pl.
Aktywacja – aktywacja E-bonu podarunkowego wir-sklep.pl dokonywana jest w chwili zakupu bonu przez Nabywcę.
 
• 2. Warunki ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania E-bonu podarunkowego wir-sklep.pl.
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania E-bonu podarunkowego wir-sklep.pl, a następnie przyjmowania go do realizacji w sklepie internetowym wir-sklep.pl.
3. E-bon podarunkowy wir-sklep.pl nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani kartą płatniczą.
4. Termin ważności e-bonu podarunkowego wynosi 183 dni (6 miesięcy) od dnia zakupu.
5. E-bon podarunkowy wir-sklep.pl nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy. Dotyczy to również sytuacji, kiedy E-bon podarunkowy wir-sklep.pl nie zostanie zrealizowany w okresie ważności.
6. Po wydaniu E-bonu podarunkowego wir-sklep.pl Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jej utratę.
7. Realizacja E-bonu podarunkowego wir-sklep.pl będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w jej posiadanie w sposób nieuprawniony.
 
• 3. Korzystanie z E-bonu podarunkowego wir-sklep.pl
1. E-bon podarunkowy wir-sklep.pl upoważnia do jednorazowej transakcji z jego użyciem.
2. E-bon podarunkowy wir-sklep.pl wysyłany jest na podany przez Nabywcę adres e-mail Nabywcy w wiadomości zawierającej plik z kodem.
3. Płatność E-bonem podarunkowym wir-sklep.pl następuje poprzez wpisanie kodu z E-bonu podarunkowego wir-sklep.pl w polu „Kod rabatowy” podczas składania zamówienia drogą elektroniczną w sklepie internetowym wir-sklep.pl.
4. W przypadku gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż nominał E-bonu podarunkowego wir-sklep.pl, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania dopłaty różnicy ceny na rzecz Wydawcy. Dopłaty dokonać można kartą płatniczą, przelewem bankowym, szybkimi płatnościami online lub inną formą płatności akceptowaną w sklepie internetowym wir-sklep.pl.
5. W przypadku gdy cena Towaru nabywanego za pomocą E-bonu podarunkowego wir-sklep.pl będzie niższa niż nominał E-bonu, Wydawca nie wydaje różnicy.
6. Wydawca może odmówić realizacji E-bonu podarunkowego wir-sklep.pl w przypadku upływu jego terminu ważności.
7. Przy zakupie E-bonu podarunkowego wir-sklep.pl nie są uwzględniane żadne rabaty, w tym takie, które mogłyby przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.
• 4. Postanowienia końcowe
1. Regulamin E-bonu podarunkowego wir-sklep.pl dostępny jest na stronie internetowej Wydawcy.
2. Reklamacje dotyczące E-bonu podarunkowego wir-sklep.pl, wad zakupionych Towarów lub związane z realizacją prawa odstąpienia od umowy, która została zawarta na odległość zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) za pośrednictwem sklepu internetowego wir-sklep.pl, będą rozpatrywane zgodnie z § 6 i § 7 Regulaminu sklepu internetowego wir-sklep.pl dostępnego na stronie internetowej Wydawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, szczególnie dotyczących nabywania Towarów w sklepie internetowym wir-sklep.pl, stosuje się Regulamin sklepu internetowego wir-sklep.pl dostępny na stronie internetowej Wydawcy.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.06.2023 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl